Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Το να προσφέρουμε όσο μπορούμε δεν είναι για εμάς εταιρική κοινωνική ευθύνη αλλά πραγματική ευχαρίστηση. 

Το Χαμόγελο του Παιδιού έχει αναλάβει ένα σημαντικό έργο στην Ελλάδα και όποιος γνωρίζει πόσo δύσκολα και με πόσο προσωπικό κόπο ανταποκρίνονται σε αυτό οι άνθρωποι που το στελεχώνουν, δεν θα μπορούσε να μείνοει αμέτοχος.

Εμείς από το πόστο μας κάναμε το ελάχιστο που μπορούσαμε για να βοηθήσουμε. Στο πλαίσιο της επετείου των 25 ετών του οργανισμού, σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε για το Χαμόγελο του Παιδιού μια μεγάλη eshop-λαχειοφόρο.