Social Media Management

/
 • Social Media Management

Το σημαντικότερο από όλα
είναι η υποστήριξη

Μέσα από το HELP CENTER μας, θα έχετε
την καλύτερη δυνατή υποστήριξη, με
σύστημα διαχείρισης επικοινωνιών ώστε
να κερδίζουμε σε χρόνο και οργάνωση
Στο εκπαιδευτικό κέντρο της DARC,
μπορείτε να μάθετε εσείς ή το προσωπικό
σας όλα όσα χρειάζεστε για την καλύτερη
αξιοποίηση των υπηρεσιών μας
Ενότητες

Τι θα καλύψουμε σε αυτή την ενότητα;

1

Social media project management

Βήματα για την ανάληψη της διαχείρισης των Social Media accounts σας:

 1. Στις περιπτώσεις που δεν έχουμε αναλάβει πλήρως την διαφημιστική διαχείριση της εταιρείας σας (στην πλήρη διαχείριση διενεργείται συνέντευξη από Communication Specialist), καλείστε να συμπληρώσετε ένα αναλυτικό ερωτηματολόγιο που έχουμε δημιουργήσει για εσάς, έτσι ώστε να μας μεταδώσετε τον παλμό και την στόχευση του Brand σας.
 2. Περνάμε σε μια διαδικασία ανάλυσης των δεδομένων του ερωτηματολογίου.
 3. Γίνεται meeting μαζί σας για τον προγραμματισμό και την οργάνωση της επικοινωνιακής δράσης.
 4. Αναλαμβάνονται τα εκάστοτε accounts στα προσυμφωνημένα μέσα. Η διαχείριση των λογαριασμών σας στα Social Media ακολουθεί το μοντέλο του πακέτου της επιλογής σας. Φροντίζουμε πάντα να παράγουμε συνεπές και συνεκτικό περιεχόμενο που να αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία και το όραμά σας. 
 5. Λαμβάνετε σε μηνιαία βάση reports για την απόδοση των διαφημιστικών πρακτικών. 
 6. Σε επίπεδο τριμήνου γίνεται ένα απολογιστικό meeting όπου εξετάζεται η μέθοδος που εφαρμόστηκε ακολουθούμενη από στατιστικά και ανταλλάσσεται feedback για την συνολική πορεία της επικοινωνιακής δράσης. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να παρουσιαστεί η ανάγκη για εφαρμογή διαφορετικών επικοινωνιακών πολιτικών, όπως για παράδειγμα η εστίαση σε κάποιο μέσο έναντι κάποιου άλλου, η αλλαγή ύφους, η στόχευση στην δημιουργία διαφορετικού περιεχομένου ή ακόμα και η αλλαγή του βασικού κοινού-στόχου.
2

Ενδεικτικά πακέτα

 • BSocial 
 • BInstant
 • BCorporate
 • DARC 360°