Κλείστε με 3 βήματα με τον
Project Manager του έργου σας

Τα ραντεβού με τον Project Manager 
κλείνονται μόνο με προσυννενόηση μαζί του