Οπτική επικοινωνία – Γραφιστική

/
  • Οπτική επικοινωνία – Γραφιστική

Το σημαντικότερο από όλα
είναι η υποστήριξη

Μέσα από το HELP CENTER μας, θα έχετε
την καλύτερη δυνατή υποστήριξη, με
σύστημα διαχείρισης επικοινωνιών ώστε
να κερδίζουμε σε χρόνο και οργάνωση
Στο εκπαιδευτικό κέντρο της DARC,
μπορείτε να μάθετε εσείς ή το προσωπικό
σας όλα όσα χρειάζεστε για την καλύτερη
αξιοποίηση των υπηρεσιών μας
Ενότητες

Τι θα καλύψουμε σε αυτή την ενότητα;

1

Γραφιστική

Η οπτική επικοινωνία ή αλλιώς η ευρύτερα γνωστή σε όλους μας γραφιστική αφορά την εφαρμοσμένη αυτή τέχνη η οποία δημιουργεί εταιρικές ταυτότητες (λογότυπα κτλ) artworks,  έντυπα, αφίσες και γενικά οπτικοποιεί οτιδήποτε θέλουμε να επικοινωνήσουμε συνήθως με στατικό τρόπο. Στην οπτική επικοινωνία πλέον έχουν ενταχθεί και animations ως εξειδικευμένος τομέας της. Είναι προφανές ότι κάποιος γραφίστας μπορεί να κάνει τόσο animation όσο και web designing, όμως από εδώ και πέρα η ανάλυση θα γίνεται με βάση τον ιδανικό τρόπο ότι υπάρχει εξειδικευμένος άνθρωπος για κάθε εξειδικευμένη εργασία. Το τμήμα οπτικής μας επικοινωνίας περιλαμβάνει τους εξής in house and outsource συνεργάτες.

2

Κατασκευή εταιρικής ταυτότητας

Η εταιρική ταυτότητα είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι από το επικοινωνιακό στίγμα της οποιαδήποτε επιχείρησης.To λογότυπο, που είναι το σημαντικότερο στοιχείο μιας εταιρικής ταυτότητας είναι αυτό που τελικά εντυπώνεται στη μνήμη του κοινού και ενισχύει την αναγνωρισιμότητα του brand name σας. Είναι το προσωπικό στίγμα της επιχείρησής σας και το πρώτο βήμα προκειμένου να αποκτήσετε την πρόσβαση στην συνείδηση του κοινού σας. Μια εταιρική ταυτότητα όμως δεν είναι σε καμία περίπτωση μόνο το λογότυπο ή η γραφιστική προσαρμογή των εικαστικών μιας εταιρείας ώστε να έχουν όλα συνάφεια μεταξύ τους.

3

Έντυπα

Ο σχεδιασμός και η δημιουργία ενός εντύπου μπορεί να αφορά οποιαδήποτε εταιρεία. Στα έντυπα είναι σημαντικό να αποτυπώνεται η στρατηγική για την οποία δημιουργήθηκαν, π.χ.  σε ένα έντυπο delivery πρέπει να γίνεται προσπάθεια να γίνει παραγγελία ενώ αντίστοιχα σε ένα corporate να επικοινωνηθεί όσο καλύτερα γίνεται η εταιρική φιλοσοφία. 

Ενδεικτικά έντυπα που μπορούν να δημιουργηθούν είναι:

  • Corporate έντυπο
  • Έντυπο διανομής φαγητού
  • Έντυπο παρουσίασης υπηρεσιών (ιατρικές, εταιρικές κτλ)
4

Αφίσες

Μια ιδιαίτερη κατηγορία εντύπων είναι οι γνωστές σε όλους μας αφίσες που μπορούν να τυπωθούν είτε σε μεγάλη διάσταση είτε ψηφιακές και να ανακοινώσουν γεγονότα, προϊόντα, προσφορές και τα λοιπά. Ένα ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα είναι ότι μπορούμε να κάνουμε τις αφίσες animated ώστε να παίζουν στα κανάλια Ψηφιακής Σήμανσης της DARC ή και να χρησιμοποιούνται στα Social Μedia ως banners με κίνηση αντί για στατικά banners.

Φυσικά δραστηριοποιούμαστε σε όλο το εύρος της γραφιστικής προσφέροντας στους πελάτες μας:

5

Books